UNDERVISERNE

Optimering, effektivisering og læring kommer ikke af sig selv. ASL Consulting udbyder kurser der dygtiggør deltagerne, giver en teoretisk baggrund samt bruger praktiske eksempler. Det er vigtigt for os at rygsækken bliver fyldt med de rette værktøjer og kursisterne er klar til at implementere deres nye viden i deres arbejde.
Alt dette understøtter vores mission om at levere kurser af højeste kvalitet, som ikke kun giver en teoretisk baggrund men værktøjer der kan bruges i praksis.

Høj faglig kompetence, arbejdserfaring samt engagement er noget af det vores undervisere medbringer.

Reference#15
"Tak for god undervisning. Det er godt at mærke at underviseren har stor praktisk erfaring som projektleder og super at høre om erfaringer fra det virkelig liv." - Mette, Produktionsmanager
Reference#14
"Jeg er på vej mod nye udfordringer. Ledelse i praksis har givet mig mere rygrad og styrke til at påtage mig lederrollen." - Rune, kommende Leder
Reference#13
"Var lidt imponeret over den ”stramme” disciplin. Dejligt at følge en undervisning, der virkede vel tilrettelagt/planlagt, men hvor også der var en stor seriøsitet fra kursister." - Morten, Leder
Reference#12
"Stikprøveteori, MSA og brugen af minitab var noget af det, som jeg synes var mest spændende. Kunne især godt lide, at man lige fik lov til at afprøve formlerne selv inden man begyndte at bruge minitab." - Lasse, Produktions-controller
Reference#11
"Opbygningen via DMAIC gav en perfekt struktur og derudover var Six Pack analysen noget som jeg også vil bruge fremadrettet i vores problemløsningsopgaver. Six Sigma og vores nuværende Problem Solving metode ligner hinanden meget og man kan med fordel kombinere disse to og få et helt unikt godt afsæt til at lave effektiv problemløsning på." - Betina, Senior Ingeniør
ANDREAS SLAVENSKY – DIREKTØR ASL Consulting
Lean Six Sigma Underviser og Praktiker.

Andreas er uddannet civilingeniør med speciale i Global Forretningsudvikling og International Teknologiledelse fra Aalborg Universitet. Ved siden af sine opgaver som underviser og ekstern konsulent fungerer Andreas som vejleder på Aalborg Universitet, sidder i bestyrelsen for 1 af IDA’s fagtekniske grupper og er godkendt censor på akademiuddannelserne. Andreas har tidligere arbejdet som projektleder og produktionsingeniør i både Danmark og England, med fokus på Supply Chain og produktionsoptimering. Andreas har blandt andet løst opgaver for Danfoss, LEGO, Velux, Martin Professional, SuperGros, Aalborg Universitet, Skanderborg Kommune og Ledernes Hovedorganisation.