Nyheder

Velkommen til Effektivitetskurser.dk. Her på siden vil du have mulighed for at tilmelde dig mange forskellige kurser under fællesnævnerne Optimering & Organisationsudvikling, lige fra Lean Ledelse og Ledelse, over Projektledelse til Strategisk planlægning. Du kan også lære mere omkring vores kurser gennem vores læringsvideoer og blogindlæg.

Du er altid velkommen til at kontakte Andreas på 26 34 10 30 eller på e-mail asl@angroup.dk. hvis du har nogle spørgsmål til et specifikt kursus eller er i tvivl om, hvilket kursus der passer netop til din virksomhed og den aktuelle optimering I står overfor.

Reference#15
"Tak for god undervisning. Det er godt at mærke at underviseren har stor praktisk erfaring som projektleder og super at høre om erfaringer fra det virkelig liv." - Mette, Produktionsmanager
Reference#14
"Jeg er på vej mod nye udfordringer. Ledelse i praksis har givet mig mere rygrad og styrke til at påtage mig lederrollen." - Rune, kommende Leder
Reference#13
"Var lidt imponeret over den ”stramme” disciplin. Dejligt at følge en undervisning, der virkede vel tilrettelagt/planlagt, men hvor også der var en stor seriøsitet fra kursister." - Morten, Leder
Reference#12
"Stikprøveteori, MSA og brugen af minitab var noget af det, som jeg synes var mest spændende. Kunne især godt lide, at man lige fik lov til at afprøve formlerne selv inden man begyndte at bruge minitab." - Lasse, Produktions-controller
Reference#11
"Opbygningen via DMAIC gav en perfekt struktur og derudover var Six Pack analysen noget som jeg også vil bruge fremadrettet i vores problemløsningsopgaver. Six Sigma og vores nuværende Problem Solving metode ligner hinanden meget og man kan med fordel kombinere disse to og få et helt unikt godt afsæt til at lave effektiv problemløsning på." - Betina, Senior Ingeniør
Scrum
Dato: 12/02/2018
Skrevet af: an

Formålet med dette indlæg er at give dig et bedre billede af, hvad Scrum er for en størrelse og hvordan I kan få brugt Scrum hjemme ved jer. Scrum er et framework, hvor man kører komplekse projekter i en kompleks kontekst. Det kan være projekter, hvor teknologien er svær, der er mange interessenter eller der er mange krav til projektet. Hvis dette er tilfældet, så kunne det give mening at kigge på Scrum som et værktøj.

Scrum kører efter et flow, hvor man starter med at have en idé, et produkt eller et projekt, der skal udvikles. Dette skal derefter laves om til krav eller ønsker til projektet, som kaldes Product backlog. Derfor skal det brydes ned til sprints, hvilket vil sige at man laver en plan for den kommende tid med opgaver, som skal udføres i projektet. Et Sprint er typisk 2-4 uger og når Sprintet er slut skal arbejdet præsenteres for relevante interessenter og kunder. Dermed bliver det mere håndgribeligt og mindre komplekst og lettere at arbejde, når man har fastsat en estimere størrelsen og længde. Ligeledes får man hyppig feedback fra interessenter og kunder, og dermed vil der løbende blive skabt værdi og sikret at der leveres hvad kunden ønsker.

I Scrum ønsker man også løbende at have teamet til at arbejde sammen og skabe et high performace team, sådan så der bliver skabt en fælles forståelse og enighed omkring den retning man vil gå. Følger man denne struktur, vil man afholde det man kalder for et daily Scrum meeting hver 24ende time med det respektive team, så man får en status på, hvad der er sket siden sidst og hvilke problemer står man overfor samt hvad der fortsat skal arbejdes på. På den måde får man hele tiden tjekket op på, at teamet arbejder i samme retning.

Når et Sprint er slut efter man har evalueret arbejdet og arbejdsprocessen sammen med interessenterne og kunden tager man feedback med ”tilbage” til Product Backlogen og opdaterer denne inden man starter et nyt Sprint på 2-4 uger.

Det er derfor et iterativt flow, der kører gentagende gange. Scrum har derfor meget fokus på at man bliver effektiv og leverer nogle løbende resultater man kan få feedback på og skaber et high performance team, der arbejder tæt sammen og mod samme mål.