Nyheder

Velkommen til Effektivitetskurser.dk. Her på siden vil du have mulighed for at tilmelde dig mange forskellige kurser under fællesnævnerne Optimering & Organisationsudvikling, lige fra Lean Ledelse og Ledelse, over Projektledelse til Strategisk planlægning. Du kan også lære mere omkring vores kurser gennem vores læringsvideoer og blogindlæg.

Du er altid velkommen til at kontakte Andreas på 26 34 10 30 eller på e-mail asl@angroup.dk. hvis du har nogle spørgsmål til et specifikt kursus eller er i tvivl om, hvilket kursus der passer netop til din virksomhed og den aktuelle optimering I står overfor.

Reference#15
"Tak for god undervisning. Det er godt at mærke at underviseren har stor praktisk erfaring som projektleder og super at høre om erfaringer fra det virkelig liv." - Mette, Produktionsmanager
Reference#14
"Jeg er på vej mod nye udfordringer. Ledelse i praksis har givet mig mere rygrad og styrke til at påtage mig lederrollen." - Rune, kommende Leder
Reference#13
"Var lidt imponeret over den ”stramme” disciplin. Dejligt at følge en undervisning, der virkede vel tilrettelagt/planlagt, men hvor også der var en stor seriøsitet fra kursister." - Morten, Leder
Reference#12
"Stikprøveteori, MSA og brugen af minitab var noget af det, som jeg synes var mest spændende. Kunne især godt lide, at man lige fik lov til at afprøve formlerne selv inden man begyndte at bruge minitab." - Lasse, Produktions-controller
Reference#11
"Opbygningen via DMAIC gav en perfekt struktur og derudover var Six Pack analysen noget som jeg også vil bruge fremadrettet i vores problemløsningsopgaver. Six Sigma og vores nuværende Problem Solving metode ligner hinanden meget og man kan med fordel kombinere disse to og få et helt unikt godt afsæt til at lave effektiv problemløsning på." - Betina, Senior Ingeniør
De 5 Lean Principper Leans 5 grundprincipper
Dato: 24/11/2017
Skrevet af: an

Leans 5 grundprincipper

Lean består af fem hjørnesten. Dette er nogle principper, der er nødvendige at være klar over for at komme ud og arbejde med en Lean organisation og/eller virksomhed. De fem grundpiller består af:

  1. Kundeværdi
  2. Værdistrømme
  3. Flow
  4. Pull/Styring
  5. Løbende forbedring

1. Kundeværdi:

Alle Lean projekter bør starte med og tage udgangspunkt i kundeværdien. Hvem er kunderne? Det kan både være den endelig slutbruger, der betaler for en ydelse men det kan samtidig være interne kunder såsom din kollega. I Lean er vi her for kundens skyld. Derfor er det vigtigt først at fastslå, hvem din kunde og om det er interne eller eksterne kunder.

2. Værdistrømme:

Ikke desto mindre skal du have tegnet dine værdistømme op. Værdistrømme er netop det der tager udgangspunkt i kundeværdien, hvilket vil sige den ydelse der bliver leveret til kunden. Der bliver kortlagt fra A til Z, hvilke processer man går igennem for at levere denne kundeværdi til enten interne eller eksterne kunder. Du får derfor et visuelt overblik, hvor alle processerne er blevet klargjort og kan blive klogere på hvor kæden er stærkest samt hvor kæden ikke er så stærk og har brug for at blive justeret.

3. Flow:

Når vi har kortlagt værdistrømmene, så har vi fået styr på hvor det går godt og hvor det går skidt. Der hvor det ikke går særlig godt, hvor det eksempelvis tager for lang tid, der bliver lavet fejl, kvaliteten er ikke helt i top eller der ikke er blevet forventningsafstemt med den næste proces, der er det netop hvor vi arbejder med det tredje Lean princip og arbejder med de ting, der ikke fungerer. Det kaldes også for spild, og det skal fjernes for dermed at få skabt flow i vores værdikæde så produktet, service og ydelsen flyder igennem værdikæden uden afbrydelser.

4. Pull/Styring:

Pull lægger sig mere op ad den produktionsmæssige del – hvis vi producerer noget, så skal der ikke presses noget igennem og dermed trække for meget, men der bliver først lavet noget når det næste led i processen ’puller’ det. Med andre ord, du skal vente i din proces til der er behov for det du laver da der ellers kan opstå for dyr lagerbinding og det bliver komplekst for de næste processer fordi de får flere ting der hober sig op omkring dem, hvis de ikke får lov til at styre hastigheden. Styring er derfor et væsentligt element, det er ikke muligt at sende sager videre, hvis personalet ikke er klar til at tage imod det. Det skal sendes videre til de rigtige personer på de rigtige tidspunkter.

5. Løbende forbedringer:

Løbende forbedringer arbejder man på at blive endnu bedre, undgå mere spild og styrke processerne. I starten er der fokus på de store ting såsom hvad der ikke virker som skal løses men samtidig skal man arbejde på løbende forbedringer efterfølgende for på den måde at have alle tingene på bordet. Det skaber dermed kulturen om at kontinuerligt arbejde på forbedringer i processerne – det er noget der skal implementeres i hele organisationen både hos ledere og medarbejdere for at blive en rigtig Lean organisation. Når dette niveau er nået, da har man formået at få Lean ind i organisationen.

Dette var en kort introduktion til de fem Lean principper. Du har mulighed for at tilmelde dig vores kursus i Lean her.