Supply Chain Management (SCM)

4,7/5 af kursisterne vil anbefale kurset til andre

Supply Chain Management er et vigtigt ledelsesværktøj for virksomhedernes konkurrenceevne. Dette kursus giver kursisten evner og indblik i hvordan virksomheden kan bruge SCM i en øgede globaliserede og konkurrencepræget verden. Kurset giver kursisten et udgangspunkt i SCM teorien, hvor der efterfølgende bliver understøttet af en praksis brug af modeller og værktøjer forbundet med at styrke jeres Supply Chain, og dermed forbedre jeres konkurrenceevne og værdi for jeres kunder.

Reference#15
"Tak for god undervisning. Det er godt at mærke at underviseren har stor praktisk erfaring som projektleder og super at høre om erfaringer fra det virkelig liv." - Mette, Produktionsmanager
Reference#14
"Jeg er på vej mod nye udfordringer. Ledelse i praksis har givet mig mere rygrad og styrke til at påtage mig lederrollen." - Rune, kommende Leder
Reference#13
"Var lidt imponeret over den ”stramme” disciplin. Dejligt at følge en undervisning, der virkede vel tilrettelagt/planlagt, men hvor også der var en stor seriøsitet fra kursister." - Morten, Leder
Reference#12
"Stikprøveteori, MSA og brugen af minitab var noget af det, som jeg synes var mest spændende. Kunne især godt lide, at man lige fik lov til at afprøve formlerne selv inden man begyndte at bruge minitab." - Lasse, Produktions-controller
Reference#11
"Opbygningen via DMAIC gav en perfekt struktur og derudover var Six Pack analysen noget som jeg også vil bruge fremadrettet i vores problemløsningsopgaver. Six Sigma og vores nuværende Problem Solving metode ligner hinanden meget og man kan med fordel kombinere disse to og få et helt unikt godt afsæt til at lave effektiv problemløsning på." - Betina, Senior Ingeniør

KURSUS INFO

Alle deltagere modtager et Kursuscertifikat samt kopi af kursusmaterialet.
Der er eksamen i dette kursus. Der kommer mere information omkring dette ved kurset
BYER Aarhus
København
TIDER Alle dage fra kl. 9.00 – 16.00
VARIGHED 6 Kursusdage + 1 Eksamens dag
PRIS 13.500 kr. eks. moms.
SPROG Åbne kurser: Dansk
Virksomhedskurser: Dansk eller Engelsk INKLUDERET Supply Chain Management kursusmateriale inkl. bog
Eksamen med ekstern censor

Supply Chain Management Kursus i Aarhus og København

Supply Chain Management kurset er en godkendt merit givende uddannelse. Med den øgede globalisering og virksomhedernes specialisering bliver Supply Chain Management (SCM) endnu vigtigere for virksomhedernes konkurrenceevne. På kurset får du indblik i SCM teorien og forskellige praktiske modeller og værktøjer der kan være med til at sikre en bedre konkurrenceevne og stærkere Supply Chain i din organisation.

Målgruppe

Medarbejdere og ledere som arbejder indenfor SCM, logistik og generelt med forretningsprocesser på tværs af virksomheden og dens værdikæde.

Kursusindhold

Kurset varer sammenlagt 6 dage, hvor du lærer om de vigtigste elementer i SCM, både om styring og ledelse af de interne processer. Du lærer samtidig om indgående og udgående logistik.

 • Design af forsyningskæde, Strategisk- og taktisk forsyning, produktion og distribution
 • Organisering og projektstyring
 • Kvalitets- og målstyring
 • Nogle af de metoder og værktøjer du kommer til at lære om er bl.a.:
  • ABC og SWOT analyse
  • MRP, OPT og JIT
  • Lean i Supply Chain
  • SCOR modellen
  • Balanced Scorecard QRM – Quick Response Manufacturing

Kursusudbytte

For dig

Det du får med dig hjem er blandt andet:

 • Viden om SCM konceptet, herunder strategi, forretningsprocesser og målstyring
 • Et holistisk perspektiv på optimering af virksomhedens forsyningskæde
 • En stor værktøjskasse indenfor SCM
 • Dokumenter din viden om SCM

For din virksomhed

Med en medarbejder uddannet i SCM får virksomheden bl.a. følgende:

 • En kvalificeret ressource indenfor SCM området
 • En medarbejder som kan lede og optimere virksomhedens forretningsprocesser på tværs af funktioner og aktører i forsyningskæden
 • Med de nye SCM kompetencer kan virksomheden strømline dens forsyningskæde