Statistisk Proceskontrol (SPC)

4,7/5 af kursisterne vil anbefale kurset til andre

Aktiv brug af SPC kan give meget stor værdi for din organisation. Kurset vil give en dybere forståelse for hvordan du ved hjælp af procesdata og SPC-metoden kan optimere dine processer ved at reducere spild, sikre færre produktionsfejl og øget kvalitet.

Reference#15
"Tak for god undervisning. Det er godt at mærke at underviseren har stor praktisk erfaring som projektleder og super at høre om erfaringer fra det virkelig liv." - Mette, Produktionsmanager
Reference#14
"Jeg er på vej mod nye udfordringer. Ledelse i praksis har givet mig mere rygrad og styrke til at påtage mig lederrollen." - Rune, kommende Leder
Reference#13
"Var lidt imponeret over den ”stramme” disciplin. Dejligt at følge en undervisning, der virkede vel tilrettelagt/planlagt, men hvor også der var en stor seriøsitet fra kursister." - Morten, Leder
Reference#12
"Stikprøveteori, MSA og brugen af minitab var noget af det, som jeg synes var mest spændende. Kunne især godt lide, at man lige fik lov til at afprøve formlerne selv inden man begyndte at bruge minitab." - Lasse, Produktions-controller
Reference#11
"Opbygningen via DMAIC gav en perfekt struktur og derudover var Six Pack analysen noget som jeg også vil bruge fremadrettet i vores problemløsningsopgaver. Six Sigma og vores nuværende Problem Solving metode ligner hinanden meget og man kan med fordel kombinere disse to og få et helt unikt godt afsæt til at lave effektiv problemløsning på." - Betina, Senior Ingeniør

KURSUS INFO

Alle deltagere modtager et Kursuscertifikat samt kopi af kursusmaterialet.
BYER Aarhus
København
TIDER Alle dage
fra kl. 09.00 - 16.00
VARIGHED 1 kursusdag
PRIS 4.500 kr. eks. moms
SPROG Åbne kurser: Dansk
Virksomhedskurser: Dansk eller Engelsk INKLUDERET SPC kursusmateriale
Kursuscertifikat
Forplejning, frokost samt morgen-
og eftermiddagskaffe

Statistisk Proceskontrol Kursus i Aarhus og København

Statistisk Proceskontrol er et hjælpemiddel til processtyring, der ved hjælp af statistiske metoder og løbende overvågning kan medvirke til mere ensartede produkter, stabil kvalitet, reduceret spild og færre fejlprodukter. Statistisk Proceskontrol er et intensivt ét dags kursus, hvor du bliver introduceret til koncepterne bag SPC og en række konkrete værktøjer. Formålet er at gøre dig i stand til at anvende SPC-metoder til analyse og forbedring af din(e) proces(ser).  

Målgruppe
Kurset henvender sig til personer – operatører og medarbejdere som arbejder med kvalitetsudvikling. Derudover henvender det sig også til mellemledere, projektledere og afdelingsledere, som ønsker at sikre processtabilitet via konkrete statistiske metoder.

Indhold

Du bliver introduceret til SPC teori og metoder, men kurset er samtidigt meget praksisorienteret, derfor er der løbende opgavearbejde på kurset.

 • Proces og variation – almindelig og systematisk variation
 • Basal statistik – middelværdi, median og standardafvigelse
 • SPC og datatyper – kontinueret og diskret data• Kontrolkort – X-bar og R-chart, samt P, NP, C og U chart
 • Test for systematisk variation
 • Brug af software værktøjer til SPC

Udbytte

For dig

Det du får med dig hjem er bl.a. følgende:

 • Viden om Statistisk Proceskontrol
 • Forståelse for hvor og hvordan du anvender de forskellige metoder
 • En professionel tilgang til at hvordan du sikre dataopsamling, analyse og forbedring af processer
 • Dokumentation for din viden om SPC

For din virksomhed

Med en medarbejder uddannet i Statistisk Proceskontrol får virksomheden bl.a. følgende:

 • Adgang til en stor viden og en værktøjskasse i forbindelse med arbejde omkring processtabilitet
 • En struktureret og kvantitativ tilgang til procesforbedringer
 • Medarbejder(e) som er i stand til at løfte niveauet omkring procesforbedringer