SMED, TPM & OEE

4,6/5 af kursisterne vil anbefale kurset til andre

Effektiviser din produktion og reducer omstillingstiderne på dit produktionsudstyr. Kursets formål er at kursisten bliver i stand til at reducere omstillingstiderne og øge effektivitetsgraden igennem brug af SMED & OEE.

Reference#15
"Tak for god undervisning. Det er godt at mærke at underviseren har stor praktisk erfaring som projektleder og super at høre om erfaringer fra det virkelig liv." - Mette, Produktionsmanager
Reference#14
"Jeg er på vej mod nye udfordringer. Ledelse i praksis har givet mig mere rygrad og styrke til at påtage mig lederrollen." - Rune, kommende Leder
Reference#13
"Var lidt imponeret over den ”stramme” disciplin. Dejligt at følge en undervisning, der virkede vel tilrettelagt/planlagt, men hvor også der var en stor seriøsitet fra kursister." - Morten, Leder
Reference#12
"Stikprøveteori, MSA og brugen af minitab var noget af det, som jeg synes var mest spændende. Kunne især godt lide, at man lige fik lov til at afprøve formlerne selv inden man begyndte at bruge minitab." - Lasse, Produktions-controller
Reference#11
"Opbygningen via DMAIC gav en perfekt struktur og derudover var Six Pack analysen noget som jeg også vil bruge fremadrettet i vores problemløsningsopgaver. Six Sigma og vores nuværende Problem Solving metode ligner hinanden meget og man kan med fordel kombinere disse to og få et helt unikt godt afsæt til at lave effektiv problemløsning på." - Betina, Senior Ingeniør

KURSUS INFO

Alle deltagere modtager et Kursuscertifikat samt kopi af kursusmaterialet.
BYER Aarhus
København
TIDER 09:00-16:00 alle kursusdage
VARIGHED 2 Kursusdage
PRIS 6.900 kr. eks. moms.
SPROG Åbne kurser: Dansk
Virksomhedskurser: Dansk eller Engelsk INKLUDERET Six Sigma kursusmateriale
Kursuscertifikat
Forplejning, frokost samt morgen-
og eftermiddagskaffe

SMED, TPM & OEE Kursus i Aarhus og København

“OMSTILLING UNDER 10 MINUTTER”

SMED er en forkortelse for Single Minute Exchange of Die, hvilket vil sige at omstillingstider på en maskine skal holdes indenfor et-cifret antal minutter. For at lykkes med SMED, kræver det en høj involvering og engagement hos de involverede medarbejdere/operatører. Formålet med SMED-metoden er at reducere omstillingstider på maskiner og anlæg, derefter kan man reducere seriestørrelser med det slutresultat at minimere produktionstiden for de enkelte produkter samt effektivisere produktionen.

TPM er en forkortelse for Total Productive Maintenance eller Total Produktiv Vedligehold og det er en metode hvor man arbejder med at optimere sine vedligeholdelsesomkostninger i forbindelse virksomhedens produktionsudstyr og maskinpark. Resultatet af TPM kurset er, at ens udstyr “performer”, øget effektivitet og færre udgifter til vedligehold. Dette sikrer overordnet, at jeres virksomhed ikke har unødvendigt spild i produktionen. TPM er en del af Lean værktøjskasen. Hvis du ønsker at læse mere om Lean kan du gøre det her.

Undervisningen er dynamisk, hvor der er fokus på at kombinere teori og kursisternes praksis, så den enkelte kursist får størst muligt udbytte af kursusforløbet.

Målgruppe

Kurset henvender sig til maskinoperatører og andre medarbejdere og ledere der arbejder med produktionsledelse. Derudover kræves ingen andre forudsætninger for deltagelse på kurset.

Indhold

På SMED kurset kommer vi i dybden med SMED-metoden, hvor vi bl.a. også kommer til at løse opgaver, så du er i stand til at gå i gang med SMED projekter, når du vender tilbage til din virksomhed. Vi kommer bl.a. igennem følgende hovedpunkter:

  • Introduktion til SMED – baggrund og metoden
  • Udførelse af SMED projekter – flaskehalse, involvering, og forankring
  • Træning i SMED – opgavearbejde

SMED og kobling til OEEI slutningen af kurset kommer vi omkring OEE (Overall Equipment Efficiency) og hvordan tilhørende metoder og systemer kan integreres i SMED projekter. AN GROUP A/S har stor erfaring i at udvikle og implementere OEE-systemer kombineret med SMED tilgangen. I gennem kurset vil der løbende blive inddraget praktiske eksempler.

Udbytte

For dig

Det du får med dig hjem er bl.a. følgende:

  • Grundig viden om SMED-metoden
  • En fremgangsmåde til at arbejde med SMED-projekter
  • Forståelse for koblingen mellem OEE og SMED
  • Dokumentation for din viden om SMED-metoden

For din virksomhed

Med en medarbejder uddannet i SMED-metoden får virksomheden bl.a. følgende:

  • En medarbejder som er i stand til at forbedre markant på omstillingstiderne
  • En medarbejder som er i stand til at effektivisere produktionen
  • En motiveret sparringspartner