Kursistudtalelser

På den her side kan I læse et udpluk af vores kursisters udtagelser til vores kurser. Vi vil løbende opdatere siden med nye kursistudtagelser. I kan se alle vores kurser her

Hvis I har brug for anden information end understående udtagelser, så tøv ikke med at kontakte os. Vi har flere også reference fra virksomheder som vi kan sende til I hvis Ianmoder om dette. Vi ser frem til at høre fra jer.

“Tak for god undervisning. Det er godt at mærke at underviseren har stor praktisk erfaring som projektleder og super at høre om erfaringer fra det virkelig liv.”
– Mette, Produktionsmanager

“Jeg er på vej mod nye udfordringer. Ledelse i praksis har givet mig mere rygrad og styrke til at påtage mig lederrollen.”
– Rune, kommende Leder

“Var lidt imponeret over den ”stramme” disciplin. Dejligt at følge en undervisning, der virkede vel tilrettelagt/planlagt, men hvor også der var en stor seriøsitet fra kursister.”
– Morten, Leder

“Stikprøveteori, MSA og brugen af minitab var noget af det, som jeg synes var mest spændende. Kunne især godt lide, at man lige fik lov til at afprøve formlerne selv inden man begyndte at bruge minitab.”
– Lasse, Produktions-controller

“Opbygningen via DMAIC gav en perfekt struktur og derudover var Six Pack analysen noget som jeg også vil bruge fremadrettet i vores problemløsningsopgaver. Six Sigma og vores nuværende Problem Solving metode ligner hinanden meget og man kan med fordel kombinere disse to og få et helt unikt godt afsæt til at lave effektiv problemløsning på.”
– Betina, Senior Ingeniør

“Introduktionen til Minitab har givet en forsmag på hvad der findes af muligheder for at anvende statistik til løsning af komplekse problemstilling. Her ser jeg dog at det kræver stor erfaring at kunne finde de(t) rette statiske analyser til en given problemstilling – det kan ikke læres på et kursus, men kun gennem intensiv anvendelse af Six Sigma.”
– Mark, Logistik Konsulent

“Jeg ser en klar fordel i at have lært om DMAIC modellen. Herunder bla. FMEA, Pareto, hypotesetest, proces kapabilitet samt hvordan arbejdsmetoder, og disponering af tid virker. Har måske lært både stærke og svage sider ved min egen forståelse og at analysere på data er måske der jeg har den største udfordring. Ser dog frem til at skulle afprøve teorier.”
– Søren, Kvalitets Ekspert

“Vi havde kendskab til mange af værktøjerne i forvejen – men kom for nogle af værktøjerne et spadestik dybere så på den måde fik vi mere viden. Desuden bedre forståelse for DMAIC modellen. Andreas’ praktiske eksempler var meget interessante at høre om.” ”
– Anne-Katrine, Kvalitets Specialist

“Helt sikkert noget vi kan bruge i fremtiden. Data er vi utroligt gode til at indsamle, så er det bare med at få det brugt rigtigt også :D”
– Cathrine, Ekstern Konsulent

“Det har været et rigtig godt kursusforløb. Kombinationen mellem undervisning og udarbejdelse af rapport har dels forbedret indlæringen og dels bevirket at læringen allerede er omsat til konkrete forbedringer i det område, der har været emne for mit projekt”
– Kirstine, Projektleder

“For mig var kursuset essentielt ift. mine arbejdsopgaver fremadrettet. Jeg fik et godt indblik i en systematisk måde at problemløse på”
– Anne, Teamleder

“Rigtig godt kursus, teori er godt kombineret med praktiske eksempler. Favner over mange områder – så en fordel at have hørt om noget af det i forvejen da der ikke er tid til praktisk at arbejde med alle værktøjer”
– Jesper, Ingeniør

“Godt kursus, god underviser, god fordeling mellem teori og praksis. Godt med underviser der kunne komme med praktiske og egen oplevede eksempler”
– Katrine, Selvstændig

“Brugbart og helt sikkert noget vi kan bruge i praksis fremover.”
– Sebastian, Projektleder

“Andreas var rigtig god til at forklare / undervise. Tager gerne på det næste kursus med ham som underviser.”
– Lotte, Produktionsleder